پیشنهاد فرادرس

آموزش ویندوز 10

دسته بندی ها: آموزش ویندوز ، آموزش های Skillshare

این دوره راهنمای سریع ارتقا ویندوز7 و 8 به ویندوز 10 است. در این دوره خیلی سریع با ویندوز 10 و برخی از امکانات آن آشنا می شوید. این دوره برای مبتدیان مناسب است.

در این دوره یاد می گیرید چگونه ایمیل، عکس ها و دیگر تنظیمات خود را سریع و آسان راه اندازی کنید. همچنین نحوه کار با دستیار شخصی ویندوز (کورتانا) را فرامیگیرید.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Learn Windows 10 Publisher:Skillshare Author:Steve Bucci Duration:22 Videos (1h 48m)

Learn how to easily upgrade from Windows 7 or Windows 8 free. Get up and running with fast with Windows 10.
The course consists of videos that demonstrate how tasks were accomplished in previous versions of Windows, and how to get the same tasks completed in "Windows 10".
Learn how to get your mail, photos, and more set up quick and easy.
The return of the Start Button!
Meet Cortana, your new personal assistant
Customize Windows 10 the way you want
More to come with each update!

پیشنهاد فرادرس