تبلیغات

دنیای نمونه کارهای اولیه نرم افزاری- بخش 1 - نظریه و تحقیق

دسته بندی ها: آموزش طراحی وب ، آموزش های Skillshare

این دوره یک کلاس مقدماتی از یک سری کوتاه بر اساس ایجاد نمونه های اولیه وب سایت و نرم افزار می باشد. مخصوصا، اولین کلاسی که پیش روی شما است برای درک فرآیندی که قبل از شروع طراحی نمونه های اولیه باید دنبال کنید اختصاص داده شده است.

در این دوره، شما با تحقیقات لازم که باید انجام دهید، جنبه های اساسی که باید در هنگام نمونه سازی اولیه مدنظر داشته باشید و دلایل آن، اهمیت درک مخاطبان خود و در آخر فرآیند تست کاربر آشنا می شوید. آخرین مرحله این دوره شامل ایجاد بحث است: چگونه می خواهید تحقیق خود را انجام دهید؟ موضوع نمونه اولیه شما چیست؟ چگونه و چرا یک گروه کانونی خاص را انتخاب کردید؟

لیست پخش دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
The world of Application Prototypes: #1 Theory and Research Publisher:Skillshare Author:Luisa Barbero Duration:6 Videos (29m)

This class is the introductive class of a small series based on building Applications and Website Prototypes.
Specifically, this first class is entirely dedicated in understanding the process that needs to be followed before starting to design our prototypes. 
We will talk about the research you need to be doing, why, what are fundamental aspects you always need to be considering when prototyping, the importance of understanding your audience and last but not least the user testing process. 
The last step of this class consists in creating a debate: how are you going to make your research? What is the topic of your prototype? How and why did you choose a specific focus group?
Grab yourself a notebook and a cup of coffee, let's get started!
Feel free to ask and questions and state any doubts: I will try to answer as fast as possible and I'd be very happy to guide you through your prototyping process!

پیشنهاد فرادرس