unity 3d

  • آموزش طراحی سطحی با Blender و Unity 3D

آموزش طراحی سطحی با Blender و Unity 3D

پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۵:۰۰
  • ساخت بازی Labyrinth در Unity 3D با پشتیبانی از جهش

ساخت بازی Labyrinth در Unity 3D با پشتیبانی از جهش

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۰۰:۰۰
  • دوره Video Game Development with Unity 3D

دوره Video Game Development with Unity 3D

جمعه ۰۸ اسفند ۱۳۹۳ - ساعت ۲۲:۱۱
  • آموزش ساخت بازی موبایل با Unity 3D

آموزش ساخت بازی موبایل با Unity 3D

یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۳ - ساعت ۰۱:۱۵
  • آموزش استفاده از نور و سایه در توسعه بازی درUnity 3D

آموزش استفاده از نور و سایه در توسعه بازی درUnity 3D

جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۳ - ساعت ۲۳:۵۲