نحوه کار با مشتریان عصبانی

جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۰۰