تبلیغات

آموزش احراز هویت جنگو

دسته بندی ها: آموزش جنگو (Django) ، آموزش های TreeHouse ، آموزش طراحی وب ، آموزش پایتون (Python)

جنگویک سیستم قدرتمند برای ایجاد و تأیید اعتبار کاربران ارائه می دهد. سیستم جنگو نیز گزینه های زیادی برای سفارشی سازی ارائه می دهد. در این دوره با احراز هویت جنگو، کاربران سفارشی آشنا می شوید.

سرفصل:

 • ایجاد CreateView
 • تأیید اعتبار واحراز هویت
 • کلاس های کاربر سفارشی
 • درخواست لاگین کردن
 • LoginRequiredMixin
 • LoginView
 • LogoutView وSignUpView
 • SignUpView
 • بازنشانی گذرواژه ها
 • تنوع کاربر
 • مدیر کاربر سفارشی
 • مدل کاربر سفارشی
 • مجوزها
 • نقاط بازرسی
 • مجوز سفارشی
 • آوردن همه اینها با هم
 • اضافه کردن به گروه
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Django Authentication Course Publisher:TeamTreeHouse Author:Kenneth Love Level:Intermediate

Django offers a powerful system for creating and authenticating users. Django's system also offers a lot of customization options. In this course, we'll explore Django's built-in auth, custom users, and more.
About this Course
Django offers a powerful system for creating and authenticating users. Django's system also offers a lot of customization options. In this course, we'll explore Django's built-in auth, custom users, and more.
What you'll learn
Authentication and authorization
Custom user classes
Custom permissions and permission checksAuthentication
Creating accounts and identifying users, and requiring that they log in before they can access views, are important parts of every web application. Here's how to do both of these things, and more, using tools provided by Django.
10 steps
A Tale of Two Auths
3:49
Build a CreateView
1 objective
Requiring Logins
5:53
LoginRequiredMixin
1 objective
LoginView
12:41
LoginView
2 objectives
LogoutView and SignUpView
9:48
SignUpView
2 objectives
Resetting Passwords
8:41
Review: Authentication
6 questions
Users and Authorization
Sometimes the default Django user just isn't what your app needs. Let me show you how to customize the user model, add custom permissions, and require users to have permissions to perform actions.
10 steps
User Diversity
1:41
Custom User Manager
4:49
Custom User Manager
2 objectives
Custom User Model
12:24
Custom User Model
3 objectives
Permissions
2:20
Checkpoints
8:27
Custom Permission
2 objectives
Bringing It All Together
11:04
Add to Group
1 objective

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 218.0MB TeamTreeHouse Django Authentication Course_git.ir.rar