متن و تصاویر همواره پایه و اساس محتوای وب بوده، اما بیشتر، ویدیو و صدا نیز بخشی از آن محتوا می باشد. خوشبختانه، اکنون ما می توانیم ویدئو و پخش کننده های صوتی مبتنی بر استاندارد ایجاد کنیم که نیازی به استفاده از پلاگین ها ندارند. اضافه کردن ویدئو و صدا به یک صفحه وب تقریبا به همان اندازه ساده است که با افزودن یک تصویر یا فرمت کردن برخی از متن ها آسان است.

سرفصل:

  • بررسی رسانه های وب
  • Web Media
  • عنصر ویدیو
  • عنصر منبع
  • عناصر ویدئو و منبع
  • عنصر صوتی
  • ایجاد رسانه
  • ایجاد فایل کپشن
  • عنصر مسیر