در این کارگاه با نصب محیط توسعه Rails 5 در لینوکس آشنا می شوید. Rails 5 یک نسخه جدید از Ruby On Rails است، این بدان معنا است که Rails API  و الزامات می توانند تغییر کنند تا API های موجود را کاهش دهند یا API جدید را اضافه کنند و یا API ها را بهبود بخشند. همچنین می توانند از تغییرات مهم در زبان Ruby نیز بهره ببرند.