اپلیکیشن های پیش رونده وب صفحات وب یا وب سایت های منظم هستند، اما می توانند برای کاربر همانند اپلیکیشن های سنتی یا اپلیکیشن های تلفن همراه بطور منظم ظاهر شوند.

در این کارگاه با روش جدید از تحویل تجربیات کاربر شگفت انگیز در وب با اپلیکیشن های پیش رونده وب یا PWA آشنا می شوید که تلاش می کند ویژگی های ارائه شده توسط اکثر مرورگرهای مدرن را با مزایای تجربه تلفن همراه ترکیب کند.