آرایه ها یک شی container هستند که به شما امکان می دهد مقادیر زیادی از همان نوع را در یک متغیر واحد ذخیره کنید.

سرفصل:

 • دیدار با آرایه ها
 • اعلان آرایه ها
 • اعلام
 • دسترسی به آیتم ها
 • میانبر array literal
 • ایجاد array literal
 • Iteration
 • Enhanced For Loop
 • Ye Olde Unenhanced For Loop
 • Looping مانند این برنامه نویسان
 • آرایه های چند بعدی
 • Looping Over 2d Arrays
 • Gotchas و Wins
 • اضافه کردن و حذف آیتم یعنی کپی کردن
 • چرا کپی؟
 • مرتب سازی
 • مقایسه کننده
 • کاربرد آرایه در اعلامات متد
 • i < videos.length
 • جمع بندی