Sass یک زبان شی گرا است که CSS را با ویژگی هایی مانند متغیرها، قوانین nested، توابع و mixins، در یک سینتکس سازگار با CSS گسترش می دهد. در این دوره، شما یاد خواهید گرفت که از قدرت Sass برای افزایش گردش کار front end خود استفاده کنید. مثال ها به شما آموزش می دهند که چرا باید از پروژه Sass استفاده کنید. در پایان، شما کد CSS کارآمدتریرا که خواندن و نگهداری آن آسان است، خواهید نوشت. همچنین با پیش پردازنده CSS، ذخیره داده از نقشه ها، loops و conditionals اشنا می شوید.

سرفصل:

 • Sass چیست؟
 • نصب و استفاده از Sass
 • معرفی Sass
 • کامپایل Sass به CSS
 • کامپایل دایرکتوری فایل های Sass
 • اعلام و استفاده از متغیرها
 • نام گذاری متغیرها
 • Nested Selectors
 • نوشتن Nested Selectors
 • معرفی Mixins
 • گسترش خواص Selectors
 • گسترش Placeholder Selectors
 • استفاده از کامنت ها
 • توابع رنگ
 • توابع سفارشی
 • نوشتن تابع Sass
 • ایجاد تابع برای طرح بندی Flexbox
 • ایجاد Mixins قدرتمند
 • Smarter Mixins با آرگومان های null و کلمه کلیدی
 • چالش پیشرفته Mixins
 • افزودن منطق Conditional به Stylesheets
 • مرتب سازی مقادیر در نقشه ها
 • نوشتن Loops با for@
 • Loop از طریق لیست ها با each@
 • Loop از طریق داده در نقشه با each@
 • نقشه ها و Loops
 • مدیریت خطاها با error and @warn@
 • اشکال زدایی Sass با Sourcemaps
 • بررسی اشکال زدایی