اگر چه دانش گسترده ای در مورد نحوه کد نویسی اپلیکیشن  Spring MVC می تواند بسیاری از افراد را تحت تاثیر قرار دهد، شما باید تست واحد را به اپلیکیشن خود اضافه کنید تا از عملکرد و ثبات آن اطمینان حاصل کنید. در طول این کارگاه با اعمال دانش تست واحد به اپلیکیشن Spring، تست کنترلرها، سرویس ها و DAOs، کار با کامپوننت هایی که مستقیما تست نمی شوند آشنا می شوید.