پیشنهاد فرادرس

آموزش تست واحد اپلیکیشن Spring 

دسته بندی ها: آموزش اسپرینگ (Spring MVC) ، تست نرم افزار ، آموزش جاوا (Java) ، آموزش تست واحد (Unit Testing) ، آموزش های TreeHouse

اگر چه دانش گسترده ای در مورد نحوه کد نویسی اپلیکیشن  Spring MVC می تواند بسیاری از افراد را تحت تاثیر قرار دهد، شما باید تست واحد را به اپلیکیشن خود اضافه کنید تا از عملکرد و ثبات آن اطمینان حاصل کنید. در طول این کارگاه با اعمال دانش تست واحد به اپلیکیشن Spring، تست کنترلرها، سرویس ها و DAOs، کار با کامپوننت هایی که مستقیما تست نمی شوند آشنا می شوید.

 

Unit Testing a Spring Application Publisher:TeamTreeHouse Author:Chris Ramacciotti Level:Intermediate

Though extensive knowledge about how to code a fancy Spring MVC application can impress a lot of folks, you'll need to add unit testing to your app to ensure proper functionality and stability. During this workshop we'll apply the unit testing knowledge you already have to a provided Spring application, testing our controllers, services, and DAOs. In addition, we'll make use of mock objects to "fake" the functionality of application components that aren't being directly tested.
About this Workshop
Though extensive knowledge about how to code a fancy Spring MVC application can impress a lot of folks, you'll need to add unit testing to your app to ensure proper functionality and stability. During this workshop we'll apply the unit testing knowledge you already have to a provided Spring application, testing our controllers, services, and DAOs. In addition, we'll make use of mock objects to "fake" the functionality of application components that aren't being directly tested.

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 255.0MB TeamTreeHouse Unit Testing a Spring Application_git.ir.rar