پیشنهاد فرادرس

آموزش تزریق وابستگی با Dagger برای توسعه اندروید

دسته بندی ها: آموزش برنامه نویسی اندروید (Android) ، آموزش های TechnicsPublications ، برنامه نویسی موبایل ، تزریق وابستگی (Dependency Injection)

در این دوره با Dagger 2، تزریق وابستگی، راه اندازی محیط Dagger 2، کامپوننت های Dagger مانند Activity Scope و Application Scope، کانورت کردن در اپلیکیشن DI، بررسی Android Injector آشنا می شوید.

سرفصل:

  • تزریق وابستگی و  Dagger
  • کامپوننت های Dagger
  • Scopes و Qualifiers
  • کانورت کردن در اپلیکیشن DI
  • Android Injector
Dependency Injection with Dagger for Android Development Publisher:TechnicsPublications Author:Mohammad Elsayed Duration:01:10:59

This video series explains Dagger 2 and Dependency Injection. There are five clips in the series: Dagger and Dependency Injection Overview. This first clip in the series explains Dagger 2 ... - Selection from Dependency Injection with Dagger for Android Development [Video]
Release Date: July 2018
ISBN: 9781634623995
Video Description
This video series explains Dagger 2 and Dependency Injection. There are five clips in the series:
Dagger and Dependency Injection Overview. This first clip in the series explains Dagger 2 and Dependency Injection (DI) and shares their benefits. Also learn how to set up the Dagger 2 environment.
Dagger Components. This second clip in the series covers main components of Dagger 2 including the Activity Scope and Application Scope.
Scopes and Qualifiers. This third clip in the series covers Dagger 2 scopes and qualifiers, and dives deeper into the Application Scope.
Converting into a DI App. This fourth clip in the series creates a simple application and then converts it into a DI App.
Android Injector. This fifth clip in the series covers the Android Injector and explains where it is most useful.
Dagger and Dependency Injection Overview
00:06:28
Dagger Components
00:13:30
Scopes and Qualifiers
00:16:54
Converting into a DI App
00:14:52
Android Injector
00:19:15

پیشنهاد فرادرس