قدرت این باور که می توانید پیشرفت کنید | کارول دوک

دسته بندی ها: سخنرانی های تد

کارول دوک در مورد "رشد طرز فکر" تحقیق می کند - این ایده که ما می توانیم توانایی مغز خود را برای یادگیری و حل مشکلات افزایش دهیم. در این سخنرانی، دو راه را برای اندیشیدن در مورد مشکلی که حل آن برای شما بسیار سخت است توضیح می دهد. آیا آنقدر باهوش نیستید که آن را حل کنید ... یا هنوز آن را حل نکرده اید؟ مقدمه ای عالی برای این حوزه تاثیرگذار.

The power of believing that you can improve | Carol Dweck TED 10:25

Carol Dweck researches “growth mindset” — the idea that we can grow our brain's capacity to learn and to solve problems. In this talk, she describes two ways to think about a problem that’s slightly too hard for you to solve. Are you not smart enough to solve it … or have you just not solved it yet? A great introduction to this influential field.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط