این دوره Sass را در 14 روز آموزش به شما می دهد. این آموزش تصویری برای مبتدیان ارائه شده که اصول اولیه Sass ، کار با CSS ، کار با متغیر ها ، انواع داده ها و دستورات خط فرمان را پوشش می دهد.

این دوره آموزشی محصول موسسه Tutsplus است.

سرفصل های دوره:

 • پیش پردازنده چیست؟
 • نصب و راه اندازی Sass
 • کار با دستورات خط فرمان
 • کار با دستورات پیشرفته
 • آموزش سینتکس
 • آموزش خواص کلاس های تو در تو
 • کار با متغیر ها
 • کار با انواع داده ها
 • نحوه import کردن دستورالعمل ها
 • کار با دستور media
 • کار با دستور extend
 • کار با دستور if
 • کار با حلقه for
 • کار با حلقه while
 • و…

عنوان دوره: Tutsplus 14 Days to Learn Sass
مدت زمان: 1 ساعت و 54 دقیقه
نویسنده: Adi Purdila


توضیحات:

Tutsplus 14 Days to Learn Sass

Adi Purdila
1.9 hours

In this course you'll learn the basics of Sass in 14 days. Each day you'll learn something new and you will get a small exercise that will help you consolidate your knowledge. The course also provides solutions for all exercises so you can compare the results.
This course is for beginners so you don't need any previous experience with Sass, but you do need experience with CSS since Sass is an extension of it.

1. Introduction,
05:39
1.1 Welcome
00:27
1.2 What Are Preprocessors?
02:43
1.3 The Course Structure
02:29
2. Installing and Using Sass,
05:48
2.1 Install Method 1: The Command Line
03:07
2.2 Install Method 2: Dedicated Apps and Services
02:41
3. Week 1
59:12
3.1 Day 1: Syntax
08:09
3.2 Day 2: Nesting
11:50
3.3 Day 3: Nested Properties
05:04
3.4 Day 4: Variables
06:22
3.5 Day 5: Interpolation
05:37
3.6 Day 6: Data Types
13:32
3.7 Day 7: Operations
08:38
4. Week 2,
44:27
4.1 Day 1: @import Directive
06:04
4.2 Day 2: Partials
03:02
4.3 Day 3: @media Directive
04:35
4.4 Day 4: @extend Directive
05:43
4.5 Day 5: @if and @for Directives
08:36
4.6 Day 6: @each and @while Directives
11:03
4.7 Day 7: Mixins
05:24
5. Conclusion,
00:54
5.1 Final Words
00:54