در این آموزش تصویری با طراحی یک کاراکتر فانتزی یا علمی-تخیلی آشنا می شوید.
این دوره آموزشی محصول موسسه Tutsplus است.

سرفصل های دوره:

 • نحوه اجتناب از Clich
 • نحوه ی Cast کردن یک شی به یک متغیر
 • مصورسازی داده ها
 • اصول طراحی
 • نحوه اضافه کردن نور
 • نحوه اضافه کردن صدا
 • طراحی شخصیت ها
 • نحوه رنگ آمیزی تصاویر
 • نحوه توسعه سبک
 • کار با DAZ Studio
 • نحوه متحرک سازی تصاویر
 • و…

عنوان دوره: Tutsplus Illustrating a Character for Fantasy or Sci-Fi
مدت زمان: 1 ساعت و 30 دقیقه
نویسنده: Andy Griffiths


توضیحات:

Tutsplus Illustrating a Character for Fantasy or Sci-Fi

Andy Griffiths
1.5 hours

Illustrating a character for fantasy or sci-fi is fun, but challenging. If your illustration doesn't tell a story, then it won't have the maximum impact it deserves. So in this course, digital artist Andy Griffiths will provide you with a set of tools to help you to avoid clich's and build a portfolio of original work that will impress clients and stand out from the crowd with potential employers. Using Manga Studio, you will learn the importance of including storytelling elements in your artwork, the power of shape and silhouette, how to generate multiple concepts, and how to use camera angles and lighting to create a sense of drama to your illustrations.

1. Introduction 1 lesson
01:01
1.1 Introduction
01:01
2. Pre-Production 8 lessons
52:06
2.1 Avoiding the Clich'
01:59
2.2 Casting the Character
03:21
2.3 Reference
02:09
2.4 Visualization
06:19
2.5 Rough Sketch Production
07:46
2.6 Further Sketching to Introduce Rhythm and Flow
11:56
2.7 Creating Props and Clothing
10:08
2.8 Tonal Plan and Adding Dramatic Lighting
08:28
3. Finalising the Character 3 lessons
28:48
3.1 Final Rough Drawing
07:36
3.2 Inking
09:26
3.3 Coloring
11:46
4. Final Thoughts 2 lessons
10:37
4.1 How to Develop Your Own Style
06:09
4.2 Free Visualization Resources and Daz 3D
04:28
5. Conclusion 1 lesson
00:23
5.1 Conclusion
00:23