این دوره شی گرایی در JavaScript را با ES6 آموزش می دهد. در این آموزش تصویری نحوه استفاده از الگوها ، کار با توابع سازنده، کلاس ها و نحوه سفارشی سازی رویداد ها را می آموزید. در ادامه نحوه استفاده از ابزارهای جدید در ECMAScript ، کار با وراثت در جاوااسکریپت ، نحوه تست و اشکال زدایی برنامه را نیز خواهید آموخت.
این دوره آموزشی محصول موسسه Tutsplus است.

سرفصل های دوره:

 • آموزش شی گرایی
 • کار با انواع داده ها
 • نحوه ساخت اشیا
 • کار با الگوهای تکوینی
 • کار با الگوی Factory
 • کار با JavaScript
 • نحوه ساخت کلاس ها
 • کار با مفاهیم وراثت
 • نحوه ارث بری کلاس ها
 • کار با توابع سازنده
 • کار با توابع مخرب
 • کار با رویداد ها
 • نحوه سفارشی سازی رویداد ها
 • طراحی نوار ابزار
 • و…

عنوان دوره: Tutsplus Object-Oriented JavaScript With ES6
مدت زمان: 1 ساعت و 42 دقیقه
نویسنده: Jeremy McPeak


توضیحات:

Tutsplus Object-Oriented JavaScript With ES6

Jeremy McPeak
1.7 hours

In this course, Tuts+ instructor Jeremy McPeak will teach you everything you need to know in order to write object-oriented JavaScript. You'll learn how to use the different creational patterns, such as factory functions, constructor functions, and classes. You'll also learn how to use the new tools in ECMAScript 2015 (ES6) to implement truly private encapsulation in your code. Finally, you'll also learn the different JavaScript inheritance patterns for reusing existing code.
At the end of this course, you'll apply everything you've learned to write a custom event system and a simple toolbar component.
Throughout the course, Jeremy will demonstrate the new syntax in ES6 and also the patterns for achieving object orientation that have been used in older versions of JavaScript

1. Introduction 1 lesson
01:12
1.1 Introduction
01:12
2. The Basics 2 lessons
11:11
2.1 Primitive Data Types
06:33
2.2 Creating Objects
04:38
3. Creational Patterns 4 lessons
37:48
3.1 The Factory Pattern
08:36
3.2 The JavaScript Data Type
14:10
3.3 The Class
11:41
3.4 Privacy
03:21
4. Inheritance Patterns 3 lessons
28:15
4.1 Parasitic Inheritance
11:06
4.2 Prototypal Inheritance
11:07
4.3 Class Inheritance
06:02
5. Applying What You Know 2 lessons
25:13
5.1 A Custom Event System
11:53
5.2 A Very Simple Toolbar
13:20
6. Conclusion 1 lesson
00:43
6.1 Conclusion
00:43