در این آموزش تصویری با نحوه ویرایش فیلم در Photoshop آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه TutsPlus است.

سرفصل های دوره:

 • کار با ابزارهای برنامه
 • نحوه ویرایش ویدئو ها
 • نحوه وارد کردن فایل های تصویری
 • نحوه ویرایش عکس
 • نحوه کار با Transitions
 • نحوه طراحی عکس
 • نحوه رندر کردن تصاویر
 • نحوه ساخت Cinemagraph
 • نحوه تنظیمات برنامه
 • قالب بندی تصاویر
 • نحوه شماره گذاری تصاویر
 • نحوه روتوش عکس
 • نحوه افزودن جلوه های ویژه
 • و…

عنوان دوره: TutsPlus Video Editing in Adobe Photoshop
مدت زمان: 1 ساعت و 7 دقیقه
نویسنده: Kirk Nelson


توضیحات:

TutsPlus Video Editing in Adobe Photoshop

Kirk Nelson
1.7 hours

To expand your mastery of the vast array of features in Adobe Photoshop, this course delves into what Photoshop can and can't do with video editing. While the capabilities are comparatively limited, the features it does have are rather impressive. Knowing how to use these features can simplify the workflow of video projects that don't need to be ported to the other heftier video editing applications.

1. Introduction 2 lessons
03:18
1.1 Introduction
01:42
1.2 Tools and Resources
01:36
2. Video Editing Basics 6 lessons
48:31
2.1 Importing Video Files
09:19
2.2 Video Layers and Video Groups
06:37
2.3 Photo Editing on Videos
07:52
2.4 Working With Transitions
08:31
2.5 Designing a Lower-Third
10:23
2.6 Rendering
05:49
3. Create a Cinemagraph 5 lessons
25:42
3.1 Capturing the Video
04:09
3.2 Setting Up
07:07
3.3 Seamless Movement
06:25
3.4 Exporting the Animation
04:02
3.5 Frame Animation
03:59
4. Time-Lapse Video 4 lessons
20:52
4.1 Importing Numbered Frames
05:44
4.2 Photo Retouching
04:27
4.3 Adjustment Layers
05:14
4.4 Special Effects
05:27
5. Conclusion 1 lesson
00:53
5.1 Conclusion
00:53