پایتون یک زبان برنامه نویسی شی گرا، مدرن و داینامیک است. در این دوره با ایجاد پروژه با پایتون آشنا می شوید.

سرفصل:

 • برنامه نویسی با پایتون
 • مقدمه
 • پایتون چیست؟
 • دانلود و نصب پایتون
 •  Python IDLE چیست؟
 • Reserved Keywords در پایتون چیست؟
 • اپراتورهای محاسباتی
 • اپراتورهای مقایسه
 • متغیرهای پایتون
 • Python List
 • Python Tuples
 • استفاده از کامپوننت ها در پایتون
 • Slicing Strings
 • Boolean Data Type
 • کلاس چیست؟
 • استفاده از متغیر SELF
 • معرفی Tkinter
 • Tkinter چیست؟
 • Tk و Tcl
 • نصب پایتون 3 و Tcl TK برلی مک
 • ایجاد اپلیکیشن tkinter
 • پروژه ها
 • 1:ایجاد ساعت دیجیتال
 • 2:ایجاد countdown timer
 • 3:ایجاد ماشین حساب
 • 4: Weight conversion tool
 • 5: ایجاد Times Table Generator
 • 6:ایجاد اعداد سفارشی
 • 7:Number Guessing Game