پیشنهاد فرادرس

آموزش ساخت 7 پروژه مبتدی با پایتون

دسته بندی ها: آموزش های یودمی (Udemy) ، آموزش پایتون (Python)

پایتون یک زبان برنامه نویسی شی گرا، مدرن و داینامیک است. در این دوره با ایجاد پروژه با پایتون آشنا می شوید.

سرفصل:

 • برنامه نویسی با پایتون
 • مقدمه
 • پایتون چیست؟
 • دانلود و نصب پایتون
 •  Python IDLE چیست؟
 • Reserved Keywords در پایتون چیست؟
 • اپراتورهای محاسباتی
 • اپراتورهای مقایسه
 • متغیرهای پایتون
 • Python List
 • Python Tuples
 • استفاده از کامپوننت ها در پایتون
 • Slicing Strings
 • Boolean Data Type
 • کلاس چیست؟
 • استفاده از متغیر SELF
 • معرفی Tkinter
 • Tkinter چیست؟
 • Tk و Tcl
 • نصب پایتون 3 و Tcl TK برلی مک
 • ایجاد اپلیکیشن tkinter
 • پروژه ها
 • 1:ایجاد ساعت دیجیتال
 • 2:ایجاد countdown timer
 • 3:ایجاد ماشین حساب
 • 4: Weight conversion tool
 • 5: ایجاد Times Table Generator
 • 6:ایجاد اعداد سفارشی
 • 7:Number Guessing Game
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Build 7 Useful Python Beginner Projects from Scratch Publisher:Udemy Author:Bluelime Learning Solutions Duration:04:03:19

Learn Python by building 7 Practical and Useful Apps from Scratch step by Step
Python is a dynamic modern object -oriented programming language.

Introduction to Programming With Python
17 Lectures
01:16:52
Introduction
Preview
02:05
What You will Create
Preview
03:10
What is Python
Preview
06:17
Download and Install Python
03:00
What is the Python IDLE
08:12
What are Reserved Keywords in Python
02:09
Arithmetic Operators
02:22
Comparison Operators
04:02
Python Variables
07:22
Python List
10:07
Python Tuples
03:23
Using Comments in Python
01:50
Slicing Strings
02:56
Write your first Python Program
08:44
Boolean Data Type
01:31
What is a class
04:39
Using the SELF variable
05:03

Introduction to Tkinter
4 Lectures
25:46
What is Tkinter
04:08
Tk and Tcl
07:57
Installing Python 3 and Tcl TK for Mac
07:10
Create your first tkinter app
06:31

Projects
17 Lectures
02:20:41
Project 1: Creating a digital clock part 1
08:07
Project 1: Creating a digital clock part 2
11:27
Running your python app
02:50
Project 2: Creating a countdown timer - Part 1
08:57
Project 2: Creating a countdown timer - Part 2
06:26
Project 2:Creating a countdown timer - Part 3
08:14
Project 3: Creating a calculator - Part 1
06:42
Project 3: Creating a calculator - Part 2
11:32
Project 3: Creating a calculator - Part 3
11:29
Project 4: Weight conversion tool - Part 1
08:33
Project 4: Weight conversion tool - Part 2
08:12
Project 4: Weight conversion tool - Part 3
05:56
Project 5: Times Table Generator -Part 1
07:52
Project 5: Times Table Generator -Part 2
10:26
Project 6: Generating Random Numbers
04:19
Project 7: Number Guessing Game
09:46
Bonus Project: Removing Vowels App
09:53

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 380.0MB Udemy Build 7 Useful Python Beginner Projects from Scratch_git.ir.rar