در این آموزش تصویری با نحوه ساخت بازی Labyrinth یا بازی دخمه پرپیچ یا بازی هزارتوی با پشتیبانی از جهش آشنا می شوید.

این بازی در واقع یک صفحه پرپیچ و خم شبیه “ماز” است که با حرکت دادن یک مهره باید آن را به نقظه مشخص شده برسانید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Udemy است.

سرفصل های دوره:

 • نحوه ساخت صفحه اصلی بازی
 • کار با موتور بازی
 • نحوه تغییر مسیر در بازی
 • نحوه ادغام مسیرها
 • نصب و راه اندازی Unity 3D
 • نحوه پیکربندی Unity 3D
 • کار با زبان های برنامه نویسی
 • نحوه بهبود بازی
 • تنظیم تایمر بازی
 • طراحی صحنه بازی
 • کار با درخواست ها
 • نحوه تعیین اهداف در بازی
 • نحوه ادغام اشیا در بازی
 • نحوه افزایش سطح در بازی
 • نحوه تست بازی
 • نحوه اشکال زدایی برنامه
 • و…

عنوان دوره: Udemy Labyrinth game in Unity 3D with Leap support
سطح: متوسط
مدت زمان: 1 ساعت
نویسنده: Dessain saraiva


توضیحات:

Udemy Labyrinth game in Unity 3D with Leap support

Dessain saraiva
1 Hour
Intermediate Level

In this course we will build from scratch a digital version of the famous labyrinth game board in Unity 3D. We will set the scene, camera and code the interactions with Javascript to have Leap Motion device support to make your game even more immersive and challenging.
You will gain unity 3d skills by building the scene, configuring the set and code the game engine (keyboard and Leap) from scratch we will use Javascript and C# languages being the code as simple as possible so almost anyone can complete this course.
Do you want to make a game and start integrating Leap motion in your Unity 3D projects ? Then this is the course for you because we will build a fully functional video game that you can easily improve being your imagination the limit!
What are the requirements?
A basic understanding of the Unity 3D software and some Javascript.
What am I going to get from this course?
Make a digital version of the labyrinth game in Unity 3D with Leap motion device support.
Know how to integrate the Leap Motion SDK in their Unity 3D projects.
Be more confortable creating Unity 3D projects duo the several tips given along the course.
What is the target audience?
This course is meant for Unity 3D newbies or intermediate users who want to start using the Leap Motion device in their projects.
Users with no experience at all in Unity 3D might encoutner some problems to finish the course.

Section 1: Introduction
Lecture 1
Introduction, who am I
01:00
Lecture 2
What we are going to do
01:52
Lecture 3
What you need to have and know
Section 2: Games scene and engine
Lecture 4
Basic scene and camera
03:28
Quiz 1
Looking around the scene
1 question
Lecture 5
Game engine and interaction
08:12
Lecture 6
Building the level, setting goals.
09:50
Quiz 2
Change game objects name
1 question
Section 3: Leap Motion device integration
Lecture 7
Leap installation and configuration in Unity 3D
02:02
Lecture 8
Create a game engine for Leap Motion
05:59
Quiz 3
Scripting languages in Unity project
1 question
Lecture 9
Results
00:23
Section 4: Extras and challenges
Lecture 10
Build the level, improve the game
08:56
Lecture 11
Set a game timer
10:21
Lecture 12
Thank you
Section 1: Introduction
Lecture 1
Introduction, who am I
01:00
Lecture 2
What we are going to do
01:52
Lecture 3
What you need to have and know
Section 2: Games scene and engine
Lecture 4
Basic scene and camera
03:28
Quiz 1
Looking around the scene
1 question
Lecture 5
Game engine and interaction
08:12
Lecture 6
Building the level, setting goals.
09:50
Quiz 2
Change game objects name
1 question
Section 3: Leap Motion device integration
Lecture 7
Leap installation and configuration in Unity 3D
02:02
Lecture 8
Create a game engine for Leap Motion
05:59
Quiz 3
Scripting languages in Unity project
1 question
Lecture 9
Results
00:23
Section 4: Extras and challenges
Lecture 10
Build the level, improve the game
08:56
Lecture 11
Set a game timer
10:21
Lecture 12
Thank you
Lecture 13
Project Files
Lecture 13
Project Files