استفاده از کلمه THOUGH در پایان جمله! | گرامر پایه انگلیسی

دسته بندی ها: آموزش زبان انگلیسی ، آموزش زبان

در این ویدئو علاوه بر توضیح استفاده از کلمه THOUGH در پایان جمله، به 5 سؤال دیگر هم پاسخ می‌دهیم.

-تفاوت بین scared و afraid در انگلیسی چیست؟

-تفاوت بین "I don't have" و "I have not" چیست؟

-معنی "Though" در پایان جملات در چیست؟

-در جمله ""his face though LOL""، معنی "though" چیست؟

-تفاوت تلفظی بین leader, leather و letter در چیست؟

Using THOUGH at the End of a Sentence! Basic English Grammar | Ask Alisha Learn English with EnglishClass101.com 4:54

In this video, Alisha answers 7 questions.
- Hai Alisha. Im your fan. pls explain the difference between scared and afraid with examples.
- What's the difference between ""I don't have"" and ""I have not"". This is confusing!
- What is the meaning of a sentence that use “Though” at the end of sentence?
- I have seen someone commenting ""his face though LOL"", but what does this ""though"" mean?
- May i know the schedule of you're live stream?
- How can I comminucate with Alisha?
- What is the difference when pronouncing leader, leather and letter?

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط