وقتی که کامپیوترهای ما از ما باهوش‌تر می‌شوند چه اتفاقی می‌افتد؟ | نیک باستروم

دسته بندی ها: سخنرانی های تد ، آموزش هوش مصنوعی

هوش مصنوعی به سرعت در حال باهوش‌تر شدن است. در طول این قرن تحقیقات نشان می‌دهند که یک هوش مصنوعی کامپیوتری می‌تواند از یک انسان باهوش‌تر باشد. و سپس نیک باستروم می‌گوید که جای ما را می‌گیرد. هوش ماشینی آخرین اختراعی است که انسانیست نیاز دارد تا بسازد. باستورم فیلسوف و فن شناس از ما می‌خواهد که به خوبی درمورد دنیایی که در حال حاضر با استفاده از ماشین‌ها میسازیم فکر کنیم. آیا ماشین‌های هوشمند ما به نگه داشتن انسانیت و ارزش‌های ما کمک می‌کند یا آن‌ها ارزش‌های خودشان را خواهند داشت؟

What happens when our computers get smarter than we are? | Nick Bostrom TED 16:32

Artificial intelligence is getting smarter by leaps and bounds — within this century, research suggests, a computer AI could be as "smart" as a human being. And then, says Nick Bostrom, it will overtake us: "Machine intelligence is the last invention that humanity will ever need to make." A philosopher and technologist, Bostrom asks us to think hard about the world we're building right now, driven by thinking machines. Will our smart machines help to preserve humanity and our values — or will they have values of their own?

TEDTalks is a daily video podcast of the best talks and performances from the TED Conference, where the world's leading thinkers and doers give the talk of their lives in 18 minutes (or less). Look for talks on Technology, Entertainment and Design -- plus science, business, global issues, the arts and much more.

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.


ویدیوهای مرتبط