فیلترها یک راه برای فرمت داده ها در لایه نمایشی اپلیکیشن های Angular ارائه می دهند. توسعه دهندگان XAML فیلترها را به عنوان یک نسخه HTML مبدل مقدار در نظر می گیرند. در این دوره با فیلترها آشنا می شوید و نحوه نوشتن تست برای آنه ارا فرا می گیرید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • پیش فرض ها
 • معرفی فیلترها
 • پارامترها و فیلترهای Chaining
 • فیلترهای Built-in
 • currency” Filter”
 • “date” Filter
 • “filter” Filter
 •  “json” Filter
 • “limitTo” Filter
 • “number “Filter
 •  “orderBy” Filter
 • فیلترهای سفارشی
 • فیلتر ساده
 • فیلتر با پارامتر
 • فیلتر با وابستگی
 • استفاده از فیلترهای سفارشی در اپلیکیشن
 • جمع بندی