ماژول angular-mocks از موتور تزریق وابستگی منحصر به فرد Angular بهره می برد تا mocks و stubs مناسب برای واحد، ادغام و تست end-to-end اپلیکیشن را فراهم کند. در این دوره با مبانی تست، ایجاد feedreader با روش test-first، نحوه راه اندازی تست با Jasmine، توابع mock در fly، استفاده از httpBackend برای تنظیم فراخوانی های سرویس وب برای تست واحد، spy در فراخوانی های تابع و ایجاد تست end-to-end در client در مرورگر با Angular Scenario Runner آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • بررسی
 • چرا تست؟
 • تست واحد
 • مثال تست واحد
 • تست یکپارچه سازی
 • تست  End-to-End
 • توسعه مبتنی بر تست
 • تست Angular
 • راه اندازی Jasmine
 • مشخصات تست واحد
 • تست Controller
 • تست سرویس
 • استفاده از Jasmine Spies
 • تست  یکپارچه سازی با httpBackend
 • نوشتن صفحه اپلیکیشن
 • تست End-to-End با Angular Scenario
 • نتیجه