در این دوره با ترفندها و نکات و تکنیک هایی در خصوص تست نفوذ نرم افزارها آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • پرسشنامه سایت
 • فریمورک Pen-Test
 • فهرست کردن سایت
 • کشف محتوا
 • شناسایی
 • هدر و هش
 • احراز هویت
 • اسکن در مقابل تست
 • نوشتن گزارش
 • نتیجه