پیشنهاد فرادرس

آموزش معماری نرم افزارهای توزیع شده Cloud - قسمت 4 - سرویس های نسخه

دسته بندی ها: آموزش Cloud ، آموزش شبکه ، آموزش های WintellectNOW

مهم ترین قسمت در زمان استقرار یک نرم افزار نحوه ایجاد نسخه آن بدون اختلال در سرویس ها است. در این دوره مزایا و معایب نسخه های خدماتی که شامل برنامه های ابر هستند و نحوه محافظت از داده پیکربندی که همراه آنها است را بیاموزید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • آپشن های به روزرسانی سرویس
  • مقایسه آپشن های به روزرسانی سرویس
  • به روز رسانی دو مرحله ای
  • خاموش کردن Service Instances
  • اسرار و پیکربندی سرویس
  • سینتکس پیام رمزگذاری
Architecting Distributed Cloud Applications, Part 4: Versioning Services Publisher:WintellectNOW Author:Jeffrey Richter Duration:00:33:33

Services inevitably evolve, which means an important consideration when deploying them is how to version them without disrupting service. Learn the ins and outs of versioning the services that comprise cloud applications and how to protect the configuration data that accompanies them.
00:00:00 - Introduction
00:00:24 - Service-Update Options
00:06:14 - Comparing Service-Update Options
00:13:41 - Two-Phase Updates
00:17:42 - Shutting Down Service Instances
00:23:33 - Service Configuration and Secrets
00:30:14 - Cryptographic Message Syntax

پیشنهاد فرادرس

captcha