مهم ترین قسمت در زمان استقرار یک نرم افزار نحوه ایجاد نسخه آن بدون اختلال در سرویس ها است. در این دوره مزایا و معایب نسخه های خدماتی که شامل برنامه های ابر هستند و نحوه محافظت از داده پیکربندی که همراه آنها است را بیاموزید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • آپشن های به روزرسانی سرویس
  • مقایسه آپشن های به روزرسانی سرویس
  • به روز رسانی دو مرحله ای
  • خاموش کردن Service Instances
  • اسرار و پیکربندی سرویس
  • سینتکس پیام رمزگذاری