تقریبا همه ی اپلیکیشن ها داده را در حافظه ذخیره و دستکاری می کنند. این دوره توسعه دهندگان را با ساختارهای اساسی داده ها و انواع مجموعه در سی شارپ  از جمله لیست ها،دیکشنری ها، پشته ها و صف ها آشنا می کند.

سرفصل:

 • مقدمه
 • متغیرهای تک
 • Struct/Class
 • آرایه
 • فضاهای نام مجموعه
 • List/IList
 • API Return Data
 • دیکشنری ها
 • HashSet
 • SortedXXX
 •  LinkedList
 • Stack
 • صف
 • مجموعه های همزمان