در این درس، ما در مورد تغییر و تاثیر آن در توسعه نرم افزار ها، در طول توسعه و در طول عمر آنها، در مورد دلایل تغییر، خطر اتصال به یک سیستم صحبت می کنیم و اصولی را ارائه می دهیم که به ما کمک می کند تاثیر تغییر در برنامه های ما را کاهش دهد. همچنین در این دوره با اصلی به نام Separation of Concerns و Layered Architectural Pattern آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی
  • انعطاف پذیری برای تغییر
  • Coupling دشمن شماست
  • طراحی معماری لایه
  • اصل Separation of Concerns
  • اصل مسئولیت واحد
  • اصل با خودت تکرار نکن