پیشنهاد فرادرس

آموزش Constexpr ،Traits و Static Assertions در سی پلاس پلاس

دسته بندی ها: سی پلاس پلاس ، آموزش های WintellectNOW

قالب ها یک مکانیزم زمانبندی کامپایل هستند و سه افزونه اخیر اضافه شده به زبان و کتابخانه، قالب های مفیدتری را نسبت به قبل ایجاد کرده اند. در این دوره با constexpr آشنا می شوید که همه چیزی که کامپایلر در زمان کامپایل محاسبه می کند. همچنین با type traits که ایجادکننده کد قالب قوی تر است و با static_assert که از compile-time assertions پشتیبانی می کند آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • constexpr
  • Traits
  • هدر
  • Static Assertions
  • نتیجه
Constexpr, Traits, and Static Assertions in C++ Publisher:WintellectNOW Author:Julian Templeman Duration:00:29:31

Templates are a compile-time mechanism, and three recent additions to the language and library have made templates more useful than ever before. Learn about constexpr, which greatly enhances what the compiler can calculate at compile time; type traits, which make template code more robust; and static_assert, which supports compile-time assertions.
00:00:00 - Introduction
00:01:11 - constexpr
00:06:47 - constexpr in Action (Demo)
00:10:58 - Traits
00:15:35 - The Header
00:18:09 - Traits in Action (Demo)
00:24:44 - Static Assertions
00:27:18 - Static Assertions in Action (Demo)
00:28:51 - Conclusion

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 94.0MB WintellectNOW Constexpr Traits and Static Assertions in C_git.ir.mp4
captcha