قالب ها یک مکانیزم زمانبندی کامپایل هستند و سه افزونه اخیر اضافه شده به زبان و کتابخانه، قالب های مفیدتری را نسبت به قبل ایجاد کرده اند. در این دوره با constexpr آشنا می شوید که همه چیزی که کامپایلر در زمان کامپایل محاسبه می کند. همچنین با type traits که ایجادکننده کد قالب قوی تر است و با static_assert که از compile-time assertions پشتیبانی می کند آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • constexpr
  • Traits
  • هدر
  • Static Assertions
  • نتیجه