پیشنهاد فرادرس

آموزش اشکال زدایی و تست واحد مسیرهای ASP.NET

دسته بندی ها: دات نت ، آموزش های WintellectNOW ، آموزش تست واحد (Unit Testing) ، تست نرم افزار ، آموزش ASP.NET

استفاده صحیح از مسیرهای ASP.NET الگوهای URL را ساده می سازد که برای ناوبری در صفحات سایت به کار می رود. با توجه روش های پیاده سازی مسیرهای ASP.NET ، شما نمی توانید آنها را با breakpoints و یا سایر تکنیک های حل مسئله استاندارد اشکال زدایی کنید. در این دوره با ابزارهای شخص ثالث مانند Glimpse برای اشکال زدایی مسیرهای شکسته و همچنین نحوه نوشتن تست های واحد مسیر و نمایش صفحات خطای مسیر آشنا شوید.

سرفصل:

  • مسیرها و صفحات خطا
  • صفحات خطا (دمو)
  •  اشکال زدایی مسیر
  • استفاده از Glimpse و سایر ابزارهای اشکال زدایی
  • تست های واحد مسیر
  • کتابخانه های تست واحد شخص ثالث برای مسیرها (نسخه ی نمایشی)
  • نتیجه
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Debugging and Unit-Testing ASP.NET Routes Publisher:WintellectNOW Author:Walt Ritscher Duration:00:53:23

Used correctly, ASP.NET routes simplify the URL patterns used to navigate to your site’s pages. But it’s all too easy for problems to creep into route implementations. Due to the way ASP.NET routes are implemented, you can't debug them with breakpoints or other standard problem-solving techniques. Learn how to use third-party tools such as Glimpse to debug broken routes, as well as how to write route-specific unit tests and show route-specific error pages.
00:00:00 - Routes and Error Pages
00:06:00 - Error Pages in Action (Demo)
00:11:08 - Route Debugging
00:12:30 - Using Glimpse and Other Debugging Tools (Demo)
00:23:19 - Unit Tests for Routes
00:29:06 - Unit Tests in Action (Demo)
00:45:55 - Third-Party Unit-Test Libraries for Routes (Demo)
00:51:25 - Conclusion

پیشنهاد فرادرس