در این دوره با نحوه استفاده از assertion برای برنامه های ویندوز سی پلاس پلاس جهت کمک به تسریع اشکال زدایی آشنا می شوید. زمانیکه کد مشکلی را اعلام می کند، زمان کوتاه تری را در debugger صرف خواهید کرد.

سرفصل:

 • مقدمه
 • معرفی Assertion
 • Assertion نامناسب و نحوه رفع آنها
 •  VERIFY Macro
 • مشکلات با Microsoft-Supplied Assertions
 • SUPERASSERT
 • ترکیب SUPERASSERT در اپلیکیشن های خود
 • SUPERASSERT API و پیکربندی
 • هایلایت های پیاده سازی SUPERASSERT
 • اهداف تست واحد
 • نتیجه