پیشنهاد فرادرس

آموزش ایجاد راه حل کسب و کار End-to-End با SharePoint

دسته بندی ها: آموزش شیرپوینت ، آموزش کسب و کار ، آموزش های WintellectNOW

SharePoint Online یک پلت فرم عالی برای ایجاد راه حل های کسب و کار ارائه می دهد. یاد بگیرید چگونه با ابزار هایی مانند SharePoint Designer 2013 کار کنید تا راهکار کسب و کار را با استفاده از یک گردش کار سفارشی و روش های مختلف برای استقرار  و تیت راه حل پایانی پیاده سازی کنید. در ضمن، از لیست های سفارشی شیرپوینت، لیست کارها، گروه ها، گردش کار، قالب های سایت و قالب های لیست استفاده می کنید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • قبل از شروع
 • آماده سازی محیط
 • سناریو
 • گردش کار
 • مصنوعات کلیدی مورد نیاز
 • گردش کار
 • استقرار
 • تست
 • تست و استقرار
 • منابع
Developing an End-to-End Business Solution with SharePoint Publisher:WintellectNOW Author:Razi bin Rais Duration:01:19:24

SharePoint Online provides a great platform for building business solutions. Learn how to work with tools such as SharePoint Designer 2013 to implement a business solution using a custom workflow, and about various approaches to deploying and testing the finished solution. Along the way, you'll use SharePoint custom lists, task lists, groups, workflow, site templates, and list templates.
00:00:00 - Introduction
00:03:29 - Before You Begin
00:05:23 - Getting the Environment Ready (Demo)
00:18:41 - Scenario
00:19:37 - Workflow
00:25:21 - Key Artifacts Needed
00:26:11 - Workflow in Action (Demo)
00:51:14 - Deployment
01:00:07 - Testing
01:04:55 - Testing and Deployment (Demo)
01:18:27 - Resources

پیشنهاد فرادرس

captcha