پیشنهاد فرادرس

آموزش ایجاد Custom Visuals برای Power BI

دسته بندی ها: آموزش Power BI ، آموزش های WintellectNOW

Microsoft Power BI شامل انواع قالب های داخلی برای مصورسازی داده ها است، اما گاهی اوقات شما نیاز به ایجاد ویژوال های خود دارید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • ویژوال های Microsoft Power BI
 • مباحث دوره
 • مفاهیم ویژوال سفارشی Power BI
 • ابزارهای Power BI Visual CLI
 • راه اندازی محیط
 • کار با کتابخانه های خارجی
 • Data Roles و Data Mappings
 • کار با Settings و Capabilities
 • ادغام Data و Capabilities
 • اشکال زدایی ویژوال های سفارشی
 • بسته بندی  ویژوال های سفارشی
 • اشکال زدایی، تست، ویژوال های بسته بندی
 • مراحل بعدی
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
Developing Custom Visuals for Power BI Publisher:WintellectNOW Author:Scott Peterson Duration:00:58:53

Microsoft Power BI includes a variety of built-in templates for visualizing data, but sometimes you need to create visuals of your own. Learn how in this cutting-edge video and take your Power BI skills to the next level.
00:00:00 - Introduction
00:01:09 - Microsoft Power BI Visuals
00:01:54 - Agenda
00:03:49 - Power BI Custom Visual Concepts
00:05:45 - Power BI Visual CLI Tools
00:06:43 - Setting Up the Environment
00:08:31 - Setting Up the Environment (Demo)
00:24:08 - Working with External Libraries
00:25:51 - Data Roles and Data Mappings
00:27:49 - Working with Settings and Capabilities
00:29:48 - Integrating Data and Capabilities (Demo)
00:48:14 - Debugging Custom Visuals
00:49:43 - Packaging Custom Visuals
00:50:30 - Debugging, Testing, and Packaging Visuals (Demo)
00:57:21 - Next Steps

پیشنهاد فرادرس