بدون انیمیشن، یک بازی چیزی بیش از عناصر استاتیک در یک صفحه نیست که سرگرم کننده نخواهد بود. در این دوره با ترسیم به وسیله HTML5 Canvas API، انیمیشن canvas، نمایش game loop، نحوه استفاده از requestAnimationFrame و نحوه اطمینان از حرکت مداوم در طول زمان، حتی زمانی که نرخ فریم متفاوت باشد آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • ترسیم در Canvas
 • آماده سازی برای ترسیم
 • مثال شکل
 • مثال Bitmap
 • مثال متن
 • ترسیم در Canvas
 • انیمیشن
 • Game Loop
 • requestAnimationFrame
 • ایجاد انیمیشن با Game Loop
 • تنظیمات انیمیشن
 • تطبیق انیمیشن ها
 • منابع اضافی
 • خلاصه