پیشنهاد فرادرس

آموزش مدیریت طرح بندی پویا در Xamarin.Android

دسته بندی ها: آموزش برنامه نویسی IOS ، آموزش برنامه نویسی اندروید (Android) ، برنامه نویسی ویندوز فون ، آموزش زامارین ، برنامه نویسی موبایل

container طرح بندی در اندروید تغییرسایز و جریان محتوا را براساس فضای موجود انجام می دهد. در این دوره نحوه ایجاد طرح بندی های جایگزین، به طوری که رابط کاربری شما در هر دستگاهی صرف نظر از اندازه صفحه نمایش اجرا می شود و علاوه بر این، شما نحوه استفاده از Qualifiers برای بارگذاری منابع، نحوه تقسیم کردن بخش کاربری خود از بخش ها و نحوه ایجاد آیتم های منو در نوار Action برای گزینه های برنامه ای که بخشی از UI اولیه نیستند، خواهید آموخت.

سرفصل:

 • مقدمه
 • فراخوانی مجدد: مسئله طراح UI - بخش 1
 • فراخوانی مجدد: مسئله طراح UI - بخش 2
 • راه حل های ساده طرح بندی
 • سفارش سازی طرح بندی برای دستگاه ها
 • Qualifiers
 • تعریف Qualifiers
 • انواع تصویر پشتیبانی شده
 • فایل های 9-Patch
 •  Android Asset Studio
 • Qualifiers طرح بندی
 • منابع Size-Naming
 • اندازه پوشه های مشترک
 • String Qualifiers
 • پشتیبانی طراح
 • پشتیبانی دائمی
 • طرح های جایگزین (نسخه ی نمایشی)
 • برنامه چند صفحه ای
 • اهداف Android
 • پارامترهای اهداف
 • اهداف کدهای نتیجه
 • راه اندازی یک فعالیت دوم (نسخه ی نمایشی)
 • به اشتراک گذاری رابط کاربری در سراسر فعالیت ها
 • قطعه ها
 • اضافه کردن قطعات به نمایش
 • بارگذاری قطعات
 • تعاملات قطعی
 • قطعات در عمل (نسخه ی نمایشی)
 • نوار فعالیت و منوها
 • ایجاد یک منوی Action
 • جمع آوری منوی Action
 • ارائه رفتار
 • اضافه کردن منوهای آیتم Action(نسخه ی نمایشی)
 • خلاصه
Dynamic Layout Management in Xamarin.Android Publisher:WintellectNOW Author:Mark Smith Duration:01:46:55

The built-in layout containers in Android do a great job of trying to resize and flow content based on available space, but if you want to customize the UI for different form factors, you will quickly find them lacking. That's what this session addresses: how to create alternative layouts so your UI looks great on every device it runs on, regardless of screen size. In addition,آ you'll learn how to use qualifiers to load resources, how to subdivide your UI using fragments, and how to create menu items in the Action Bar for app options that aren't part of the primary UI.
00:00:00 - Introduction
00:00:44 - Recall: UI Design Issue #1
00:01:08 - Recall: UI Design Issue #2
00:01:21 - Simple Layout Solutions
00:02:35 - Customizing Layout for Devices
00:03:44 - Qualifiers
00:04:27 - Defining Qualifiers
00:06:27 - Supported Image Types
00:07:06 - 9-Patch Files
00:10:17 - Android Asset Studio
00:11:14 - Layout Qualifiers
00:13:17 - Size-Naming Resources
00:14:44 - Common Folder Sizes
00:15:13 - String Qualifiers
00:16:13 - Designer Support
00:16:34 - Manifest Support
00:18:00 - Alternative Layouts (Demo)
00:49:34 - Multi-Screen App
00:51:02 - Android Intents
00:52:11 - Intent Parameters
00:53:05 - Intent Result Codes
00:53:38 - Launching a Second Activity (Demo)
01:02:26 - Sharing UI Across Activities
01:03:34 - Fragments
01:04:13 - Adding Fragments to Views
01:05:07 - Loading Fragments
01:05:51 - Fragment Interactions
01:06:45 - Fragments in Action (Demo)
01:34:22 - Action Bar and Menus
01:35:56 - Creating an Action Menu
01:37:24 - Populating the Action Menu
01:37:38 - Providing Behavior
01:37:53 - Adding Action Item Menus (Demo)
01:46:56 - Summary

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 379.0MB WintellectNOW Dynamic Layout Management in Xamarin.Android_git.ir.mp4
captcha