پیشنهاد فرادرس

آموزش معماری Entity Framework 

دسته بندی ها: دسترسی به داده ، آموزش Entity Framework ، آموزش های WintellectNOW ، پایگاه داده

Entity Framework برای کمک به توسعه دهندگان در ایجاد پلی بین شکاف دنیای برنامه نویسی شی گرا (OOP) و سیستم های مدیریت پایگاه داده زابطه ای (SQL) طراحی شده است. Entity Framework شامل ORM است که قدرت LINQ را برای بازگشت آبجکت ها از کوئری ها دربرابر مدل داده Entity افزایش می دهد. در این دوره با معماری Entity Framework، استراتژی های منحصریفرد برای بهبود عملکرد، نحوه استفاده از Entity Framework با پایگاه داده های غیر مایکروسافتی مانند Oracle و MySQL، و همچنین تکنیک هایی برای سفارشی کردن تولید کد و راهنمایی برای زمانی که شما باید ویژگی های مناسب مانند lazy loading را غیر فعال کنید.

سرفصل:

 • مقدمه و اهداف
 • تاریخچه EF و اهداف طراحی
 • Entity Data Model و EF Internals
 • اتصال String و تنظیمات پیکربندی
 • مدیریت اتصال پایگاه داده
 • EDM Designer و اتصالات پایگاه داده
 • استفاده از EF با پایگاه داده های غیر مایکروسافتی
 • تولید کد با قالب های T4
 • Enums, Foreign Key Associations
 • پروکسی های زمان اجرا داینامیک
 • Code Gen, Enums, Proxies
 • Streaming API
 • پیش نمایش
 • Data Reader, View Pre-generation
 • نتیجه
Entity Framework Architecture Publisher:WintellectNOW Author:Tony Sneed Duration:00:53:15

The Entity Framework was designed to help developers bridge the gap between the world of object-oriented programming (OOP) and relational database management systems (SQL). It includes an object-relational mapper (ORM) that leverages Language Integrated Query (LINQ) for returning objects from queries against an Entity Data Model. This session provides an in-depth examination of the underlying architecture of the Entity Framework, with specific strategies for improving performance where there are potential bottlenecks. It includes information on how to use Entity Framework with non-Microsoft databases such as Oracle and MySQL, as well as techniques for customizing code-generation and tips for when you should disable convenient features such as lazy loading.
00:00:00 - Introduction and Motivation
00:03:50 - EF History and Design Goals
00:08:09 - Entity Data Model and EF Internals
00:12:38 - Connection String and Config Options
00:13:42 - Database Connection Management
00:16:46 - EDM Designer, Database Connections (Demo)
00:30:36 - Using EF with Non-Microsoft Databases
00:32:30 - Code Generation with T4 Templates
00:33:54 - Enums, Foreign Key Associations
00:35:40 - Dynamic Runtime Proxies
00:37:06 - Code Gen, Enums, Proxies (Demo)
00:43:42 - Streaming API
00:44:57 - Pre-generated Views
00:46:19 - Data Reader, View Pre-generation (Demo)
00:51:56 - Conclusion

پیشنهاد فرادرس

captcha