Entity Framework یک ابزار ORM مایکروسافت است که برای پرس و جو و به روز رسانی داده های ارتباطی با استفاده از اشیاء خاص-دامنه به کار می رود. در این دوره با قابلیت های EF و سناریو های دنیای واقعی مانند transactions، روش های ذخیره شده و مدیریت اختلافات همزمان، افزودن بسته NuGet برای Entity Framework، ایجاد Entity Data Model و نوشتن کوئری های LINQ آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • فرضیه های دوره و فلسفه
  • دستور کار دوره
  • پیش نیازهای دوره
  • راه اندازی Microsoft SQL Server
  • شروع کار Entity Framework
  •  EF NuGet Package, Entity Data Model (نسخه ی نمایشی)
  • پرس و جو و به روز رسانی پایگاه داده
  •  استفاده از LINQ برای پرس و جو و به روز رسانی (نسخه ی نمایشی)
  • نتیجه