در این دوره با Facebooks login API، ادغام فیسبوک با جاوااسکریپت، استفاده از Facebooks graph API و زبان کوئری فیسبوک آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • شروع کار و Login API
  •  Facebook Dialogs
  • دسترسی به Data از طریق Graph API
  • Posting Content از طریق Graph API
  • جست و جو با Graph API و FQL
  • نتیجه