پیشنهاد فرادرس

آموزش ایجاد و انتشار بسته های NuGet

دسته بندی ها: آموزش های WintellectNOW ، دات نت

آیا می خواهید از NuGet استفاده کنید تا دیگران از برنامه های شما در پروژه های خود استفاده کنند؟ در این دوره با ایجاد بسته های NuGet آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • NuGet چیست؟
 • پیش نیاز ها
 • شروع کار
 • افزودن کامپوننت های بسته
 • Core Package Properties
 • تایید وابستگی های Platform-Specific
 • ارائه بسته های دیگر (نسخه ی نمایشی)
 • انتشار بسته ها
 • جمع بندی
 • منابع مفید
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
From the Trenches: Creating and Publishing NuGet Packages Publisher:WintellectNOW Author:Scott Peterson Duration:00:24:24

Just created a component that will change the world? Want to use NuGet to make it easy for other developers use YOUR stuff in THEIR projects? Learn how in this inaugural “From the Trenchesâ€‌ session from Scott J. Peterson, and get a fast start creating NuGet packages for YOUR components!
00:00:00 - Introduction
00:01:52 - What is NuGet?
00:02:35 - Prerequisites
00:03:45 - Getting Started (Demo)
00:09:19 - Adding Package Components (Demo)
00:12:14 - Core Package Properties
00:14:05 - Specifying Platform-Specific Dependencies (Demo)
00:17:17 - Referencing Other Packages (Demo)
00:20:10 - Publishing Packages (Demo)
00:23:37 - Wrapping Up
00:24:21 - Helpful Resources

پیشنهاد فرادرس