در این ویدئو با با تئوری Container و نحوه ایجاد، اجرا و مدیریت Docker container آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Container چیست؟
 • مزایا و معایب
 • زمان استفاده و عدم استفاده از Container
 • معرفی Docker
 • Docker Toolbox
 • Docker Toolbox و Kitematic
 • Docker Hub
 • کشیدن تصاویر از Docker Hub
 • ایجاد و اجرای Container
 • مدیریت Container
 • نتیجه