فرا داده ها به قدرت رایانش بیشتری نیاز دارند. همانطور که داده ها از سرویس های شبکه اجتماعی، دستگاه های IoT، تلفن های همراه و سایر منابع گسترش می یابد، تقاضا برای محاسبه منابع برای رسیدگی به این داده ها و استخراج معنی از آن افزایش می یابد. با Azure شما می توانید یک خوشه رایانش با کارایی بالا (HPC) را در عرض چند دقیقه استقرار کنید و قدرت پردازش موازی را برای مشکلاتی که به آن نیاز دارید تحمل کنید. وقتی که Azure HPC دارید، چه نیازی به Cray است؟

سرفصل:

 • مقدمه
 • HPC در Azure
 • سایزهای ماشین مجازی
 • Azure Resource Manager
 • Azure Quickstart Templates
 • خوشه های SLURM
 • ایجاد Resource Group
 • استقرار خوشه SLURM
 • آپلود تصاویر در خوشه
 • اصلاح اسکریپت ها
 • کپی کردن اسکریپت ها در خوشه
 • اجرای اسکریپت ها و وظیفه
 • بررسی خروجی
 • توقف ماشین های مجازی
 • حذف خوشه
 • خلاصه