پیشنهاد فرادرس

آموزش مصورسازی قابل توجه داده با D3

دسته بندی ها: آموزش D3.js ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript) ، آموزش طراحی وب ، علم داده (Data Science) ، آموزش های WintellectNOW

(Data Driven Documents (D3 یک کتابخانه جاوا اسکریپت برای ایجاد مصورسازی قابل توجه داده در برنامه های وب است. D3 براساس استاندارد HTML، CSS و SVG برای ایجاد یک چارچوب قوی برای دستکاری اسناد و ارائه داده ها در شیوه های بصری، پویا و تعاملی ساخته می شود.

سرفصل:

 • مقدمه
 • درباره D3
 • درباره SVG
 • Building Hello World
 • انتخابگرها
 • Chaining
 • گروه بندی انتخابگرها
 • Anchor Points
 • دستکاری داده
 • جوین های داده
 • انتخابگرهای Enter/Exit
 • داده سلسله مراتبی
 • روش تابعی
 • Data Index و Key Mapping
 • الگو به روز رسانی عمومی
 • استفاده از SVG
 • تعامل
 • Transitions
 • گراف میله ای
 • مقیاس ها
 • محورها
 • رنگ ها
 • گراف خطی
 • interpolation
 • حرکت گراف خطی
 • جمع بندی
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
Impressive Data Visualizations with D3 Publisher:WintellectNOW Author:Dave Baskin Duration:00:46:29

Data Driven Documents (D3) is a JavaScript library for creating impressive visualizations of data in Web apps. D3 builds on standard HTML, CSS, and SVG to provide a robust framework for manipulating documents and presenting data in visual, dynamic, and interactive ways. Learn the fundamentals of D3, including selections, data joins, and transitions, and see it in action in Dave's hands-on examples.
00:00:00 - Introduction
00:01:13 - About D3
00:03:29 - About SVG
00:04:57 - Building Hello World!
00:06:27 - Selectors
00:08:42 - Chaining
00:09:57 - Selector Grouping
00:12:30 - Anchor Points
00:13:46 - Manipulating Data
00:17:54 - Data Joins
00:20:03 - Enter/Exit Selections
00:22:07 - Hierarchical Data
00:23:17 - Functional Approach
00:25:41 - Data Index and Key Mapping
00:28:12 - General Update Pattern
00:30:30 - Using SVG
00:31:35 - Interactivity
00:32:44 - Transitions
00:35:12 - Bar Graph
00:35:58 - Scales
00:38:01 - Axis
00:39:56 - Colors
00:40:44 - Line Graph
00:41:59 - Interpolation
00:42:50 - Moving Line Graph
00:45:51 - Closing

پیشنهاد فرادرس