AngularJS محبوب ترین فریمورک اپلیکیشن وب در جهان است و Angular 2 گوشه ای از آن می باشد.  در این دوره با کامپوننت ها، pipes، تزریق وابستگی و دیگر ویژگی های Angular 2 با معرفی Angular guru  آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • معرفی Angular 2
 • معرفی TypeScript
 • Visual Studio Code و Node.js
 • راه اندازی محیط
 • کار با داده: نمایش
 • دوره ها
 • کار با داده: Input و Forms
 • رویدادها
 • Angular Health App
 • کامپوننت ها، دستورالعمل ها و pipes
 • تزریق وابستگی
 • مقایسه و مهاجرت Angular 1.x
 • مراحل بعدی
 • نتیجه