ردیابی رویداد برای ویندوز (ETW) به شما امکان تشخیص مشکلات عملکرد ویندوز مانند هیچ ابزار دیگری در جهان را نمی دهد. ETW در ابتدا می تواند تهدید کننده باشد، اما این ویدیو توضیح می دهد که چگونه شروع به ضبط و تجزیه و تحلیل ردیابی ETW کنید. شما تکنیک ها و مفاهیم تجزیه و تحلیل ردیابی ضروری را با تاکید بر بررسی مشکلات عملکرد CPU محدود یاد خواهید گرفت.

سرفصل:

 • مقدمه
 • نمونه اکتشافات با ETW
 • نصب Windows Performance Toolkit
 • ضبط ETW Trace
 • اجرای wprui
 • PowerPoint sluggishness: ضبط رد
 • Window in Focus Graph
 • CPU Usage (Precise) Graph
 • CPU Usage (Sampled) Graph
 • جداول WPA
 • ستون های WPA و  پروفایل های راه اندازی
 • گروه بندی پشته
 • معانی ستون WPA
 • درک مشکل
 • رفع مشکل
 • جمع بندی