(Test-Driven Development (TDD یا توسعه مبتنی بر تست، یکی از روش های توسعه است. در این دوره با مبانی TDD با استفاده از رویکرد دستی که در PowerPoint سبک و در ویژوال استودیو سنگین است و نوشتن تست ها آشنا می شوید.

سرفصل:

 • TDD چیست؟
 • مثال
 • راه اندازی پروژه
 • تست
 • اولین تست
 • Refactoring برای حذف Code Smell
 • Code Evolves برای استفاده از Generics
 • Code Evolves برای ایجاد یک کلاس جدید
 • تست جدید یک تغییر بزرگی ایجاد می کند
 • جمع بندی
 • استثناء
 • نتیجه