Microsoft Azure blob یک انتزاع ذخیره سازی است که سبب ذخیره فایل هایی مانند اسناد، تصاویر، موسیقی و فیلم ها می شود. این ویدیو نحوه استفاده از کتابخانه کلاینت دات نت را برای محافظت و دستکاری Blobs توضیح می دهد. در این دوره با بهبود ویژگی های Blobs جهت ساخت اپلیکیشن های مقیاس پذیر از جمله عملیات شرطی، همزمان سازی خوش بینانه، عکس های فوری، leases، پرس و جو های جداگانه و نحوه شبیه سازی سلسله مراتب های زیر شاخه آشنا خواهید شد. همچنین استفاده از blobs بلاک و صفحه برای صرفه جویی در هزینه مدیریت داده ابری خود را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • مقدمه
 • ساختار ذخیره سازی blob
 • دسترسی به Blob از طریق URL
 • مبانی عملیات Blob
 • عملیات شرطی
 • امضاهای دسترسی مشترک
 • Block Blobs
 • Page Blobs
 • Snapshots
 • Container و Blob Leases
 • پرس و جو های جداگانه
 • شبیه سازی زیر شاخه ها