Video indexer یک سرویس ابری است که شما را قادر می سازد بینشی از ویدیوها را استخراج کنید. همچنین می تواند زیرنویس صوتی را فراهم کند، آن صدا را به زبان دیگر ترجمه کند متادیتای جستجو را از ویدیو ها تولید کند و غیره. در این دوره با نحوه استفاده از Video Indexer و Video Indexer API برای افزایش مشارکت کاربر آشنا شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Microsoft Cognitive Services
 • مباحث دوره
 • استفاده از Video Indexer
 • Service Management
 • استفاده از Subscription Key
 • اصطلاح شناسی Video Indexer
 • خرابی ها
 • بینش کلی
 •  Video Indexer API
 • کار با Video Indexer API
 • Video Text Tracks
 • جستجوی محتوا
 • کار با Web VTT و جستجو
 • مراحل بعدی