پیشنهاد فرادرس

آموزش معماری دات نت

دسته بندی ها: آموزش های WintellectNOW ، دات نت

تمام مشکلات عملکرد به حافظه بر می گردد. در این دوره با معرفی NET garbage collector.، نحوه کارکرد و نحوه نظارت آن در سیستم های تولید،  الگوریتم های Mark، Sweep و Compact آشنا می شوید.

سرفصل:

  • معرفی و مبانی
  • Mark، Sweep و Compact
  • Generations
  •  Large Object Heap
  • GC Heap Types
  • شمارشگر عملکرد دات نت
  • Garbage Collector
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
.NET Architecture Publisher:WintellectNOW Author:John Robbins Duration:00:24:35

All performance problems come down to memory. In this video, you will learn what the .NET garbage collector is, how it works, and how you can monitor it on your production systems. You will learn about the Mark, Sweep, and Compact algorithm that the garbage collector uses to avoid memory fragmentation. You’ll also see how the different generations come into play and what the Large Object Heap is used for. Finally, you will learn about the memory-related performance counters that are crucial to every application.
00:00:00 - Introduction and The Basics
00:01:52 - Mark, Sweep, and Compact
00:05:18 - Generations
00:09:05 - Large Object Heap
00:15:15 - GC Heap Types
00:16:48 - .NET Performance Counters
00:22:33 - Garbage Collector Recommendations

پیشنهاد فرادرس