کنترل هایی مانند xamCarouselPanel، xamCarouselListBox و xamDataCarousel کار کوتاهی را برای ترکیب رابط های carousel-style در اپلیکیشن های WPF انجام می دهند. در این دوره با مزایا و معایب این کنترل ها و استفاده از آنها در ساخت تجربه کاربری آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • مباحث دوره
 • Labs
 • معرفی Carousel Controls
 • پنل xamCarousel
 • xamCourselListBox
 • xamDataCarousel
 • استفاده از تنظیمات Carousel View
 • ناوبری Carousel
 • xamCarouselPanel
 • اختصاص دادن یک مسیر
 • اختصاص دادن داده
 • xamCarouselListBox