پیشنهاد فرادرس

آموزش پشتیبانی از سیستم عامل و مفاهیم اشکال زدایی

دسته بندی ها: آموزش ویندوز ، آموزش های WintellectNOW ، اشکال زدایی ویندوز (Windows Debugging)

با اشکال زدایی اپلیکیشن های نیتیو، سیستم عامل پشتیبانی زیادی برای گرفتن یک اشکالزدایی در یک فرایند فراهم می کند.  در این دوره شما به طور خلاصه یاد خواهید گرفت که اشکال زدایی چیست و چگونه عمل می کند. همچنین با نحوه فراهم کردن minidump فرآیند در سیستم های تولیدی آشنا می شوید بنابراین می توانید با استفاده از WinDBG یا ویژوال استودیو آن minidumps را نگاه کنید و سخت ترین اشکالات را از بین ببرید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • Debugger
  • Debugger چگونه کار می کند و انشعاب های اجرا تحت Debugger
  • نحوه کار Breakpoints تحت Hood
  • پشتیبانی اشکال زدایی  Just-In-Time
  • گزینه های اجرای فایل تصویر
  • Capturing Minidumps in Production
  • نتیجه
Operating System Support and Debugger Concepts Publisher:WintellectNOW Author:John Robbins Duration:00:34:24

With native application debugging, the operating system provides a great deal of support for getting a debugger on a process. But when running in a debugger, things are different because, as the Heisenberg Uncertainty Principle postulates, the thing changes because it’s being observed. In this section you’ll learn, briefly, what a debugger is and how it operates. You’ll also learn the tricks to always getting a debugger on a process, no matter how that process crashes or is started. Finally, you’ll learn how to get a minidump of a process on production systems so you can look at those minidumps with WinDBG or Visual Studio and squash the hardest bugs of all.
00:00:00 - Introduction
00:00:44 - Debugger Overview
00:02:58 - How Debuggers Work and the Ramifications of Running Under a Debugger
00:06:01 - How Breakpoints Work Under the Hood
00:11:29 - Just-In-Time Debugging Support
00:20:06 - Image File Execution Options
00:31:39 - Capturing Minidumps in Production
00:34:28 - Conclusion

پیشنهاد فرادرس

captcha