پیشنهاد فرادرس

آموزش برنامه نویسی GPIO در Raspberry Pi

دسته بندی ها: آموزش Raspberry Pi ، آموزش های WintellectNOW ، اینترنت اشیاء (IOT)

پشتیبانی از ورودی / خروجی عمومی هدف اصلی Raspberry Pi است. در این ویدئو، ما عمیقا به GPIO در Pi می پردازیم. شما دقیقا یاد خواهید گرفت که GPIO و کاربرد آن چیست و چگونه کار می کند. همچنین نحوه دستکاری حافظه در Pi را یاد خواهید گرفت تا با استفاده از عملیات bitwise بدون استفاده از کتابخانه های شخص ثالث کنترل کنید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • GPIO چیست؟
 • Primary GPIO Port P1
 • GPIO Pin Numbers در مقابل  Hardware Pin Numbers
 • GPIO Pins در P5
 • GPIO از طریق فرمان های Shell
 • دمو Shell
 • کتابخانه های شخص ثالث GPIO
 • 2 مثال C - خلاصه
 • مثال اول C - خودکارسازی Shell
 • ساده در مقابل کارآمد
 • GPIO Memory Registers Introduced
 •  BCM2835 Memory Map Introduced
 • GPIO Register Listing Introduced
 • Memory Translation Introduced
 • مثال دوم C -دستکاری مستقیم حافظه
 • محاسبه افست حافظه
 • عملیات حافظه bitwise
 • خلاصه
 • نتیجه
Raspberry Pi — Programming GPIO Publisher:WintellectNOW Author:Tom Marshall Duration:00:36:10

Support for General Purpose Input/Output is a core feature in Raspberry Pi. In this video, we'll dive deep into GPIO on the Pi. You'll learn exactly what GPIO is, what it's best used for, and how it works. You'll learn how to manipulate the memory in your Pi with bitwise operators to control input and output without resorting to any third party libraries. By the end, you'll have a solid understanding of the GPIO interface and be ready to use your Pi to control just about anything that can be controlled.
00:00:00 - Introduction
00:01:30 - What is GPIO?
00:04:17 - Primary GPIO Port P1
00:05:15 - GPIO Pin Numbers vs. Hardware Pin Numbers
00:05:55 - GPIO Pins in P5
00:07:45 - GPIO via Shell Commands
00:09:33 - Shell Demo
00:14:17 - Third-Party GPIO Libraries
00:15:10 - Two C Examples - Summary
00:16:09 - C Example 1 - Automating the Shell
00:17:21 - Simple vs. Efficient
00:18:07 - GPIO Memory Registers Introduced
00:18:59 - BCM2835 Memory Map Introduced
00:19:20 - GPIO Register Listing Introduced
00:19:40 - Memory Translation Introduced
00:20:20 - C Example 2 - Direct Memory Manipulation
00:25:08 - Memory Offset Calculation
00:27:22 - Bitwise Memory Operations
00:33:54 - Summary
00:34:37 - Conclusion

پیشنهاد فرادرس

captcha