پشتیبانی از ورودی / خروجی عمومی هدف اصلی Raspberry Pi است. در این ویدئو، ما عمیقا به GPIO در Pi می پردازیم. شما دقیقا یاد خواهید گرفت که GPIO و کاربرد آن چیست و چگونه کار می کند. همچنین نحوه دستکاری حافظه در Pi را یاد خواهید گرفت تا با استفاده از عملیات bitwise بدون استفاده از کتابخانه های شخص ثالث کنترل کنید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • GPIO چیست؟
 • Primary GPIO Port P1
 • GPIO Pin Numbers در مقابل  Hardware Pin Numbers
 • GPIO Pins در P5
 • GPIO از طریق فرمان های Shell
 • دمو Shell
 • کتابخانه های شخص ثالث GPIO
 • 2 مثال C – خلاصه
 • مثال اول C – خودکارسازی Shell
 • ساده در مقابل کارآمد
 • GPIO Memory Registers Introduced
 •  BCM2835 Memory Map Introduced
 • GPIO Register Listing Introduced
 • Memory Translation Introduced
 • مثال دوم C -دستکاری مستقیم حافظه
 • محاسبه افست حافظه
 • عملیات حافظه bitwise
 • خلاصه
 • نتیجه